دانلود کتاب مصور شبح بیگانه

             سلام دوستان لرد لاس 
               چند روزه نظر ها کم شدند چرا ؟     
 ولی من نامردی نکردم کتاب تصویری شبح بیگانه را واسه دانلود  گذاشتم حالشو ببرید.....( حتماً دانلود کنید)

ها ها ها
 باز به لرد لاس سر بزنید
                 


[ دوازدهم بهمن 91 ] [ 02:52 قبل از ظهر ] [ lord lass(لرد لاس) ]